Mina uppdragsgivare finns inom kommuner, regioner, statliga verksamheter, större och mindre företag och ideella organisationer. Se nedan

 • Uppsala kommun
 • Lomma kommun
 • Katrineholms kommun
 • Göteborgs stad
 • Malmö kommun
 • Stockholms stad
 • Flens kommun
 • Lidköpings kommun
 • Haninge kommun
 • Lerums kommun
 • Enköpings kommun
 • Höganäs kommun
 • Tomelilla kommun
 • Landstinget Sörmland, Utvecklingsenheten
 • Alvesta kommun, förändringsledare Omsorgsförvaltningen
 • Hässleholms kommun, barn- och utbildningsförvaltningen
 • Nyköpings kommun, chefsutbildning
 • Hässleholms kommun, Omsorgsförvaltningen
 • Kristianstad kommun, Socialförvaltningen
 • Region Östergötland
 • Gotlands kommun, Socialförvaltningen
 • Helsingborgs kommun, Socialförvaltningen
 • Hässleholms kommun, Socialförvaltningen
 • Region Jämtland Härjedalen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Region Skåne
 • Kristianstad kommun, Socialförvaltningen
 • Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen, Rehabenheten
 • Ängelholms kommun
 • Örebro Läns Landsting
 • Kristianstad kommun, Omsorgsförvaltningen
 • Kumla Kommun, LSS-omsorgen
 • Landstinget Sörmland
 • Perstorps kommun, Socialförvaltningen
 • Hallands län
 • Stockholms läns landsting
 • Västra Götalandsregionen
 • Landskrona kommun, Individ- och familjeförvaltningen
 • Hedemora kommun, Boendestöd och Socialförvaltningen
 • Sala kommun, biståndsenheten, Vård och Omsorg
 • Malmö kommun, enheten bistånd, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Nyköpings kommun, chefer och ledare, Division Social omsorg
 • Katrineholms kommun, Anhörigcentralen, Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Alvesta kommun, chefer och biståndshandläggare, Omsorgsförvaltningen
 • Vårdcentralen i Kävlinge
 • Kvinnohälsovården, Region Skåne
 • Mälarsjukhuset, Södermanland
 • Reproduktionsmedicinskt Centrum, Malmö-Lund
 • Beroendeenheterna, Psykiatriska kliniken, Linköping
 • Vårdcentralen Södervärn, Malmö
 • Medicinska sekreterare, Skånevård Sund
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Karolinska sjukhuset, Stockholm
 • Centralsjukhuset Kristianstad
 • Helsingborgs Lasarett
 • Hässleholms sjukhus
 • Skånes universitetssjukhus, Malmö och Lund
 • Södersjukhuset, Stockholm
 • Ystad Lasarett, Ystad
 • Hälsoringen, Bromölla
 • Carema sjukvård, Simrishamn
 • KRYH hälso- och sjukvård, Region Skåne
 • Lasarettet i Landskrona
 • Vårdcentralen, Sjöbo
 • Skånevård Sund
 • Lasarettet i Trelleborg
 • VIC – Vårdpersonal inom Cardiologi
 • Primärvården Skåne
 • Primärvårdsläkare i Stockholms län
 • Primärvårdsläkare i Västra Götalandsregionen
 • Beroendekliniken Universitetssjukhuset, Linköping
 • Folktandvården i Region Skåne
 • Folktandvården, Kävlinge
 • Folktandvården, Helsingborg
 • Folktandvården, Ängelholm
 • Omsorgsförvaltningen, Enköping
 • Socialförvaltningen, Höganäs
 • Vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholm
 • Socialförvaltningen, uppdrag funktionsnedsättning, Flens kommun
 • Vård och omsorg, Lidköpings kommun
 • Centrala Elevhälsan, Uppsala kommun
 • Utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad
 • HVB-hem, Svalövs kommun
 • Elevhälsan, Malmö stad
 • Socialförvaltningen, Lerums kommun
 • Capio AB
 • Carema Närsjukvård, Skåne
 • Skolhälsovård, Lunds kommun
 • Omsorgsförvaltningen, Hässleholms kommun
 • Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun
 • VoB Integrationsboende för ensamkommande flyktingbarn
 • Omsorgsförvaltningen, Perstorps kommun
 • Hemvården, Omsorgsförvaltningen, Landskrona kommun
 • Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun
 • Hemvård och hemrehab, Kävlinge kommun
 • Actictreat, HVB och familjerådgivning, Norrköping
 • Boende för ensamkommande flyktingbarn, Tomelilla kommun
 • Stiftelsen Viktoriagården, vård och omsorg för ungdomar och vuxna, Järna
 • Familjehemsverksamheten, Yogakloster Borås
 • Social omsorg, Nyköpings kommun
 • Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun
 • Vård och Omsorg, Sala kommun
 • Vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö kommun
 • Division Social omsorg, Nyköpings kommun
 • Vård- och omsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun
 • HVB ART, HVB-hem, Tranås
 • Stiftelsen Viktoriagården, HVB-hem, Järna
 • Omsorgsförvaltningen, Alvesta
 • Apotekarutbildningen, Lunds Universitet
 • AT-läkarutbildningen, Lunds universitet
 • Folkhälsovetarlinjen, Malmö Högskola
 • Sjuksköterskefortbildning, Lunds Universitet
 • Farmaceut- och receptarieutbildningen, Malmö Universitet
 • Tarmseminarium för hälso- och sjukvårdspersonal, i samarbete med Östra Sjukhuset Göteborg och Coloplast
 • Akutsjukvård, nationell konferens
 • Regional tandvårdskonferens, Skåne
 • Allmänläkarkonferens, Skåne
 • Nationell konferens för sjuksköterskor, Stockholm
 • Konferens för nutritionister och dietister vid Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting
 • Antikoagulationskonferens, Stockholm
 • Nationella Akutdagarna
 • Sjukgymnastdagarna, Stockholm
 • Sverige för hopp och framtid, Stockholms Stift
 • Från kunskap till praktik, konferens om missbruk och beroende, Malmö
 • Patientdialogen för sjuksköterskor inom kardiologi och antikoagulation i Linköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Göteborg, Halmstad och Kristianstad
 • Konferens för klinikapotekare i Region Skåne
 • Hälsofrämjande i praktiken, Nationell konferens i Stockholm
 • 1,6 miljonersklubben, konferens i Malmö
 • Sjukvård och hälsa – går det ihop. Nationell konferens om hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Konferens om urologi och kvinnohälsa, Stockholm
 • Konferens för dietister i Region Skåne
 • Internationell konferens om kommunikation i vården, Stockholm
 • Skatteverket, Stockholm
 • Socialstyrelsen, Stockholm
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Arbetslivsresurs, Linköping
 • Bayer Health Care
 • Nutricia AB
 • Coloplast Sverige AB
 • Försäkringskassan
 • Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas
 • Kunskap till praktik
 • LSR – Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (Fysioterapeuterna)
 • Pfizer Sverige AB
 • Nationella Nätverket för Antikoagulation
 • Svenska kyrkan
 • Sektionen för Gerontologi och Geriatrik, LSR
 • Sektionen för psykiatri, LSR
 • Semantix, utbildning av tolkar
 • Trygghetsrådet
 • Hälsofrämjande Hälso- och sjukvård, HFS, utveckling av utbildningsmaterialet Hälsofrämjande möten
 • Rökfri Operation, utveckling av utbildningsmaterial om kommunikation och motivation
 • Alkoholfri Operation, utveckling av utbildningsmaterial om kommunikation och motivation
 • Region Skåne, byggt upp och lett utbildningssatsningen Motiverande samtal i Region Skåne
 • Folkhälsomyndigheten
 • Skånetrafiken, färdtjänst- och sjukresehandläggare
 • MEDA AB, Stockholm och Göteborg
 • S:t Eriks Gymnasium, Stockholm
 • Sverigehälsan AB, Malmö och Stockholm
 • Svenska kyrkan, Stockholms Stift, Stockholm
 • Arbetslivsresurs, Linköping
 • Språkvolontärer, Sollentuna församling, Stockholm
 • Skillspartner AB, Göteborg och Stockholm
Nästan dubbelt så många skador i vården beror på brister i kommunikationen än på brister i den medicinska kompetensen.

– Källor Socialstyrelsen, Joint Commission och WHO.