Lena Rahle Utbildning i Motiverande samtal MI

Lena Rahle Hasselbalch är en ofta anlitad, uppskattad och engagerande föreläsare. Med mer än 13 års erfarenhet förmedlar hon sina kunskaper i Motiverande samtal, bemötande och kommunikation för medarbetare och chefer runt om i Sverige.

Föreläsningar och workshops utgår ifrån verksamhetens behov och förkunskaper. Det kan vara ett kortare anförande på ca 45 minuter, en föreläsning på någon timme eller en halvdag, alternativt en hel dags workshop.

I samarbete med uppdragsgivaren anpassas föreläsningen, workshopen till just er verksamhet. Målet är att deltagarna får möjlighet till reflektion och eftertanke, och att man får med sig nya kommunikationsverktyg att använda i det dagliga arbetet.

Exempel på föreläsningar:

 • Motiverande samtal i det dagliga arbetet
 • Det här med kommunikation – har det verkligen någon betydelse?
 • Det goda samtalet
 • Varför gör de inte som vi säger? Om motivationens betydelse
 • Motiverande samtal – för chefer och ledare
 • Kan förbättrad kommunikation ge säkrare vård?
 • Att hjälpa människor till förändring – om det motiverande samtalet
 • MI och bemötande i vård och omsorg
 • Motiverande samtal – motivationen är förändringens motor
 • Bemötande och kommunikation – en del av all vård och behandling
 • Empati och medkänsla – grunden för all god kommunikation
 • Från missförstånd till samförstånd
 • Från monolog till dialog – att skapa delaktighet och samförstånd
En av de bästa föreläsare jag någonsin lyssnat på: engagerande, entusiasmerande och kunnig.

– Föreläsning för hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms Läns Landsting