Lena Rahle som föreläsare

 • En av de bästa föreläsare jag någonsin lyssnat på: engagerande, entusiasmerande och kunnig

 • Jättebra föreläsning! Jag vill gärna höra henne fler gånger!

 • Mycket intressant och tänkvärt! Fler borde gå på Lenas föreläsningar för att få en förståelse.

 • Lena är en otroligt bra föreläsare!

 • Lena var en mycket uppskattad föreläsare som fick med sig åhörarna i livliga diskussioner.

 • En mycket kunnig och entusiasmerande föreläsare!

 • Hon har en fantastisk förmåga att fånga åhörarnas intresse!

 • Inspirerande!! Superbra!   

 • Mycket bra, handfast, väcker intresse att lära mer!

 • Mycket inspirerande! Vill bara ”ha mer”!

Lena Rahle som utbildare

 • Den positiva och tillåtande atmosfären i gruppen  – som du som kursledare lade grunden till.

 • Mycket bra kursledare – proffsig!

 • Den absolut bästa utbildning jag har gått på sedan jag blev färdig socionom!
 • Som kursledare har du en fantastisk förmåga att förmedla essensen av MI! Du är MI i dig själv.
 • Som handledare och coach ser du var och en av oss och får oss alla att känna oss delaktiga.
 • En mycket givande utbildning, den har gett mig många bra verktyg i mitt jobb!
 • Duktig, engagerad och inspirerande kursledare!
 • Blandningen av rollspel, övningar i mindre grupper, filmer och att vi får tid till eftertanke och diskussioner gjorde detta till den mest intressanta kurs jag varit med om!

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad, målorienterad samtalsstil som fäster särskild uppmärksamhet på förändringens språk. Den är utformad för att stärka individens motivation mot, och åtagande till, ett specifikt mål, genom att locka fram och utforska personens egna skäl till förändring i en atmosfär av acceptans och medkänsla.

– William R. Miller och Stephen Rollnick