God kommunikation skapar delaktighet

Kommunikation bör ses som en viktig och självklar del av all vård och behandling. Alltför ofta uppstår missförstånd och motstånd som beror på brister i kommunikationen.

Dialogiskt och personcentrerat förhållningssätt ger förutsättning för en sann delaktighet. Ofta är vi så angelägna om att få fram vår information, att vi glömmer att förvissa oss om att den andre parten verkligen har förstått. Det blir envägsinformation istället för dialog, information istället för kommunikation.

Lena Rahle Hasselbalch Om Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI efter engelskans Motivational Interviewing, är en personcentrerad och guidande samtalsstil med målet att tydliggöra och locka fram personens egna tankar kring motivation och förändring.

MI som kommunikationsverktyg skapades för drygt 30 år sedan av William R. Miller, professor em. i psykologi och psykiatri vid Universitetet i New Mexico, USA och Stephen Rollnick, psykolog och professor i hälso- och sjukvårdskommunikation vid Universitetet i Cardiff, Storbritannien.

MI är en samtalsstil och förhållningssätt som kan användas i de mest skilda sammanhang: när du samtalar med klienter, patienter, medarbetare, kollegor; vid medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och andra möten med dina medmänniskor i det dagliga livet.

MI är hjälpsamt när du möter motstånd, när någon är ambivalent och kluven inför något. MI kan användas vid svåra samtal med människor i kris, och när du vill hjälpa en människa att hitta sina egna styrkor och coping-strategier.

Väl utvärderad metod

Det motiverande samtalet är en väl utvärderad och effektiv samtalsstil. Internationella studier visar på ökad motivation och insikt när rådgivaren använder sig av MI. Lyssnandet är viktigt liksom respekten för personens autonomi och integritet. Med ditt empatiska förhållningssätt hjälper du den andre att hitta sin egen motivation och att komma fram till egna lösningar, svar och beslut.

Om du vill veta mer om MI, gå in på denna gratislänk med videofilmade praktiska tillämpningar av MI med Stephen Rollnick, www.learning.bmj.com

Six Words that Describe Motivational Interviewing, www.roryallott.com

Motiverande samtal är enkelt men inte lätt. För att lyckas med MI behövs mycket träning och god implementering.

– Terry Moyers, professor i psykologi, forskare och MI-specialist