Kompendium Kommunikation Motiverande Samtal MI Lena Rahle Hasselbalch

KOMPENDIUM

om Motiverande samtal (MI) och bemötande

Samtalskonst – Bemötande – Dialog

Författare: Lena Rahle Hasselbalch

Ett grundläggande och lättillgängligt utbildningskompendium om Motiverande samtal (MI) och bemötande. Kompendiet handlar om grunderna i MI, om de fyra processerna i det motiverande samtalet, om MI-förhållningssätt och empatiskt reflektivt lyssnande. Innehåller handfasta praktiska tips om hur man utför ett motiverande samtal.

Patientkommunikation i praktiken information, dialog, delaktighet - Inger Larsson, Lars Palm, Lena Rahle Hasselbalch

PATIENTKOMMUNIKATION I PRAKTIKEN

– information, dialog, delaktighet

Författare: Inger Larsson, Lars Palm och Lena Rahle Hasselbalch

Förlag: Studentlitteratur, andra upplagan. 2016

Du kan köpa boken här:
www.bokus.com

En kunnig och delaktig patient är en av grundstenarna för en framgångsrik vård, visar olika undersökningar. Detta förutsätter en fungerande dialog, en kommunikation mellan patient och vårdgivare.

Patientkommunikation i praktiken är en bok om kommunikation i vård, omsorg och behandling.

I boken besvaras en rad grundläggande frågor:

  • Vilka är förutsättningarna för en bra dialog?
  • Hur underlättar man patientens förståelse för egenvård och livsstilsförändring?
  • Vad innebär patientutbildning för patientens delaktighet?
  • Hur påverkar kroppsspråket kommunikationen?
  • Vilka krav ställs på kommunikation med människor från andra länder?

Boken fungerar både som praktisk handbok för yrkesverksamma, och som lärobok vid olika vårdutbildningar.

I läroboken Patientkommunikation i praktiken ger forskarna Inger Larsson, Lars Palm och Lena Rahle Hasselbalch en praktisk introduktion till vad god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient kan innebära. En välbehövlig bok m a o.

Patientkommunikation i praktiken har många ögonöppnare för vad samtal mellan sjukvårdspersonal och patient betyder och vad det gör – eller inte gör – med individer. Som lärobok fungerar den som en utmärkt introduktion till vad kommunikation mellan människor innebär och hur man praktiskt kan jobba med frågor kring kommunikation på arbetsplatsen.

Boken är pedagogiskt upplagd och för den som vill fortsätta att förkovra sig ges många exempel på var man kan söka sig vidare.

Recensent: Kristofer Hansson, Lunds Universitet. Socialmedicinsk tidskrift 3/2009

Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal Lena Rahle Hasselbalch

RÅD FÖR BÄTTRE KOMMUNIKATION

mellan patient och vårdpersonal

Medförfattare: Lena Rahle Hasselbalch

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Landsting. 2011

Bra och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen bör ske så att patient och närstående får möjlighet att förstå den information som ges. Förståelse är en förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig och agera utifrån den information man fått. Kommunikation är en viktig komponent i all behandling och vård.

Du kan köpa handboken här:
www.webbutik.skl.se

Boken ”Patientkommunikation i praktiken” har många ögonöppnare för vad samtal mellan sjukvårdspersonal och patient betyder och vad det gör – eller inte gör – med individer.

– Kristofer Hansson, Lunds Universitet. Socialmedicinsk tidskrift 3/2009