Lena Rahle Utbildning i Motiverande samtal MI

Lena Rahle Hasselbalch har mer än 13 års erfarenhet av att hålla grundutbildningar, fördjupningsutbildningar, handleda och föreläsa om Motiverande samtal, MI, bemötande och kommunikation runt om i Sverige.

Många nöjda deltagare, medarbetare, chefer och ledare inom privat och offentlig verksamhet, har genom åren fått praktiska och användbara redskap för bättre kommunikation och bemötande. Deltagarna kommer från t ex vård- och omsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård, barnomsorg, skola, förskola, äldreomsorg, Svenska kyrkan, arbetsträning, beroendevård, hemtjänst, individ- och familjeomsorg, HVB-hem, psykiatri, särskilda boenden, Skattemyndigheten, Försäkringskassa och olika chefsnätverk.

Utbildningen sker under trygg och erfaren ledning, alltid med deltagarnas behov i fokus. Som en kvalitetssäkring är Lena Rahle medlem i det internationella MI-utbildarnätverket:
MINT Excellence in Motivational Interviewing

Medförfattare till följande böcker:

Råd för bättre kommunikation (SKL),  www.webbutik.skl.se
Patientkommunikation i praktiken (Studentlitteratur),  www.bokus.com

Författare till:

Kompendium om Motiverande samtal och kommunikation, läs mer…

Artiklar om:

Lyssnandets konst publicerades år 2009 i tidningen MÖTE, läs mer…

Som kursledare har du en fantastisk förmåga att förmedla essensen av MI! Du är MI i dig själv.

– Kursdeltagare, Hässleholms kommun