Motiverande samtal MI

Bemötande & Kommunikation

Utbildningar och föreläsningar för dig som vill skapa bättre samtalsklimat, ökad motivation, bra samarbete och förbättrade relationer. Nu även onlinekurser!

Öka din kompetens genom utbildning i Motiverande samtal, MI

Du lär dig hur man skapar ett bättre samtalsklimat och att hantera svåra, utmanande samtal. Du lär dig mer om lågaffektivt bemötande, hur du undviker konfrontation och konflikt. Du utvecklar din förmåga att förstå andra och att locka fram motivation och vilja till förändring. Du utvecklas som person och i ditt yrkesutövande.

Du får genom MI-utbildningen redskap att:

 • Skapa engagemang och allians i ett samtal
 • Hantera svåra samtal och möten
 • Ha effektivare och mer empatiska samtal
 • Förstärka människors delaktighet och tillit till den egna förmågan
 • Locka fram och väcka motivation
 • Möta konflikter och motstånd
Lena Rahle MI-utbildare Motiverande Samtal

LENA RAHLE HASSELBALCH

Lena är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare med mer än 13 års erfarenhet av att hålla utbildningar och workshops om Motiverande samtal, bemötande och kommunikation.
Nöjda deltagare är medarbetare och chefer från vitt skilda verksamheter såsom skola, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, hemtjänst, socialtjänst, Försäkringskassan, särskilda boenden, beroendevård, arbetsträning, chefsnätverk m. fl.
Lena är även medförfattare till flera böcker om bemötande och kommunikation.

Kontakta mig så kan vi diskutera era utbildningsbehov och önskemål.
Fyll i formuläret nedan
  Vad blir

  Denna utbildning med Lena Rahle Hasselbalch som kursledare var verkligen jättebra! Utbildningen var mycket inspirerande och jag lärde mig väldigt mycket matnyttigt, faktiskt både för privat bruk och för mitt professionella arbete…

  Karina Näslund, Kurator, Äldreomsorgen, Stockholm Stad

  Tack för en mycket bra MI-utbildning! Utbildningen har en bra blandning av information, praktiska övningar, olika medier och diskussioner. Lena Rahle har en mycket god förmåga att läsa av gruppen och leder den positivt framåt…

  Emma Eklund, Socionom, Socialpsykiatrin, Enköping

  Lena är en otroligt entusiastisk och kunnig person som driver mot uppsatta mål.

  Katarina Ossiannilsson, Rehabchef, Skånes universitetssjukhus