Länkar

Den internationella MINT-organisationens hemsida
www.motivationalinterviewing.org

Folkhälsomyndigheten om Motiverande samtal.
www.folkhalsomyndigheten.se

Professor Stephen Rollnicks hemsida om MI
www.stephenrollnick.com

Hit kan du skicka ett inspelat samtal för kvalitetssäkring och kodning av dina färdigheter i Motiverande samtal.
www.miclab.org

Litteratur

Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. Miller W. R, Rollnick  S. Natur och Kultur 2013.

Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. Rollnick S, Miller W. R,
Butler C. C. Studentlitteratur 2009.

Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet. Larsson I, Palm L, Rahle Hasselbalch L. Studentlitteratur 2016.

Råd för bättre kommunikation. Hansen, Fagerlund, Hylin, Rahle Hasselbalch. SKL 2011.

Client-centered therapy. Rogers, C.R. Houghton Mifflin 1965.

Motivational Interviewing in Groups. Wagner, C.C & Ingersoll, K.S. The Guilford Press 2012.

Motiverande samtal – MI. En praktisk handledning. David B. Rosengren. Studentlitteratur 2012.

Motivational Interviewing in Schools. Conversations to Improve Behavior and Learning. Stephen Rollnick, Sebastian G. Kaplan and Richard Rutschman. Guilford Publications 2016.

Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety. Henry A. Westra. The Guilford Press 2012.

Motivational Interviewing in Schools: Strategies for Engaging Parents, Teachers, and Students. Keith C. Herman, Wendy M. Reinke, Andy Frey and Stephanie Shepard. Springer Publishing Company 2013.

Fundaments of Motivational Interviewing. Tips and Strategies for Adressing Common Clinical Challenges. Julie A. Schumacher and Michael Madson. Oxford University Press 2015.