Genom denna MI-utbildning får du ökade kunskaper om Motiverande samtal. bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation.

Utbildning Motiverande samtal Lena Rahle

Teori varvas med praktiska övningar. Du får prova på olika delmoment i det motiverande samtalet. Vi går igenom fallbeskrivningar och filmer med praktiska exempel på MI-samtal.

Du får genom utbildningen olika redskap att:

  • Skapa engagemang och allians i ett samtal
  • Hantera svåra samtal och möten
  • Ha effektivare samtal
  • Förstärka människors delaktighet och tilltro till den egna förmågan
  • Locka fram och väcka motivation
  • Möta konflikter och motstånd

Lena Rahle har mer än 13 års erfarenhet av att föreläsa och leda utbildningar om Motiverande samtal, MI, bemötande, kroppsspråk, att bemöta motstånd och konflikter, om ledarskap och dialog. Utbildningarna grundar sig på beprövad och evidensbaserad praktik.

Blandningen av rollspel, övningar i mindre grupper, filmer och att vi får tid till eftertanke och diskussioner gjorde detta till den mest intressanta kurs jag varit med om!

– Skolförvaltning och elevhälsa, Hässleholms kommun