Kommunikation
Bemötande

& Motiverande samtal MI

Utbildningar och föreläsningar för dig som vill skapa bättre samtalsklimat, ökad motivation, bra samarbete och förbättrade relationer.

Utbildningar
Föreläsningar/Workshops

Öka din kompetens genom utbildning i
Personcentrerad Kommunikation & Motiverande samtal

Många som arbetar med människor har en önskan att bli bättre på att kommunicera. Man kan känna att ”budskapet inte når fram” eller ”folk inte gör som man säger”. Under mina utbildningar och föreläsningar får du möjlighet att öva och lära mer om vad du själv kan göra för att skapa ett bättre samtalsklimat. Hur du når ut med det du vill säga, undviker konfrontation och konflikt, hanterar svåra samtal, blir bättre på att förstå andra och locka fram deras motivation.

Hur undvika missförstånd och motstånd? Det kan vara på jobbet kollegor emellan, mellan chef och medarbetare eller i relationen mellan vårdgivare och klient/patient. Inte sällan beror missförstånd på brister i kommunikationen.

Mina utbildningar och föreläsningar ger dig nya verktyg att använda i det mellanmänskliga mötet.

Du får genom utbildningen redskap att:

  • Skapa engagemang och allians i ett samtal
  • Hantera svåra samtal och möten
  • Ha effektivare samtal
  • Förstärka människors delaktighet och tillit till den egna förmågan
  • Locka fram och väcka motivation
  • Möta konflikter och motstånd

Det är till tystnaden du ska lyssna -
det som är skrivet mellan raderna.

Gunnar Ekelöf - Poet
Lena Rahle Hasselbalch Motiverande Samtal MI och Kommunikation

LENA RAHLE HASSELBALCH

Lena har mångårig och gedigen erfarenhet av att hålla utbildningar, workshops och att föreläsa om kommunikation, bemötande och Motiverande samtal runt om i Sverige.
Deltagarna kommer från så skilda områden som skola, vård, omsorg, hälso- och sjukvård, svenska kyrkan, äldreomsorg, hemtjänst, tandvård, socialtjänst, försäkringskassan, särskilda boenden, beroendevård, chefsnätverk m fl.
Lena är medförfattare till flera böcker om kommunikation och bemötande.

LÄS MER

Kontakta mig så kan vi diskutera era utbildningsbehov och önskemål.
Fyll i formuläret nedan, eller ring mig på 0704-56 07 56
Vad blir

Denna utbildning med Lena Rahle Hasselbalch som kursledare var verkligen jättebra! Utbildningen var mycket inspirerande och jag lärde mig väldigt mycket matnyttigt, faktiskt både för privat bruk och för mitt professionella arbete…

Karina Näslund, Kurator, Äldreomsorgen, Stockholm Stad

Tack för en mycket bra MI-utbildning! Utbildningen har en bra blandning av information, praktiska övningar, olika medier och diskussioner. Lena Rahle har en mycket god förmåga att läsa av gruppen och leder den positivt framåt…

Emma Eklund, Socionom, Socialpsykiatrin, Enköping

Lena är en otroligt entusiastisk och kunnig person som driver mot uppsatta mål.

Katarina Ossiannilsson, Rehabchef, Skånes universitetssjukhus
Fler omdömen