Lena Rahle Utbildning i Motiverande samtal MI

Jag har mångårig och gedigen erfarenhet av att hålla grundutbildningar, fördjupningsutbildningar, handleda och föreläsa om Motiverande samtal, kommunikation och bemötande runt om i Sverige.

Många nöjda deltagare, inom privat och offentlig verksamhet, har genom åren fått praktiska och användbara redskap för en bättre kommunikation. Deltagare är chefer och medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, barnomsorg, skola, förskola, tandvård, äldreomsorg, svenska kyrkan, beroendevård, hemtjänst, individ- och familjeomsorg, boenden för ensamkommande flyktingbarn, HVB-hem, psykiatri, särskilda boenden, chefsnätverk m fl.

Utbildningen sker under trygg och erfaren ledning, och alltid med deltagarnas behov i fokus. Som en kvalitetssäkring är jag medlem i det internationella MI-utbildarnätverket MINT Excellence in motivational interviewing

För att hålla högsta kvalitet på utbildningarna uppdaterar jag ständigt mina kunskaper och deltar i internationella konferenser och kompetensutveckling. Min kompetens grundar sig på beprövad och evidensbaserad praktik, och jag brinner för att ge deltagarna fördjupade kunskaper och insikter om kommunikationens och bemötandets betydelse.

Medförfattare till följande böcker:

Råd för bättre kommunikation (SKL),  www.webbutik.skl.se
Patientkommunikation i praktiken (Studentlitteratur),  www.bokus.com

Författare till:

Kompendium om Motiverande samtal och kommunikation, läs mer…

Artiklar om:

Lyssnandets konst publicerades år 2009 i tidningen MÖTE, läs mer…

Som kursledare har du en fantastisk förmåga att förmedla essensen av MI! Du är MI i dig själv.

– Kursdeltagare, Hässleholms kommun