Lena Rahle Utbildning i Motiverande samtal MI

Lena Rahle Hasselbalch är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare om kommunikation, bemötande och Motiverande samtal (MI) runt om i Sverige.

Mina föreläsningar och workshops utgår alltid ifrån era behov och förkunskaper. Det kan vara ett kortare anförande på ca 45 minuter, en föreläsning på någon timme eller en halvdag, alternativt en hel dags workshop.

Jag gör alltid ett noggrant förarbete i samarbete med uppdragsgivaren, och anpassar föreläsningen till just er verksamhet. Mitt mål är att åhörarna får möjlighet till reflektion och eftertanke, och att de får med sig nya kommunikationsverktyg att använda i det dagliga arbetet.

Exempel på föreläsningar:

 • Det här med kommunikation – har det verkligen någon betydelse?
 • Det goda samtalet
 • Varför gör de inte som vi säger? Om motivationens betydelse.
 • Kan förbättrad kommunikation ge säkrare vård?
 • Att hjälpa människor till förändring – om det motiverande samtalet.
 • Kan god kommunikation förbättra vårdens resultat?
 • Motiverande samtal – motivationen är förändringens motor.
 • Bemötande och kommunikation – en del av all vård och behandling.
 • Empati och medkänsla – grunden för all god kommunikation.
 • Från missförstånd till samförstånd.
 • Hälsa och sjukvård – går det ihop? Om hälsofrämjande kommunikation i vården.
 • Från monolog till dialog – från herravälde till delaktighet.
En av de bästa föreläsare jag någonsin lyssnat på: engagerande, entusiasmerande och kunnig.

– Föreläsning för hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms Läns Landsting